UMĚNÍ V KONTEXTU VEŘEJNÉHO PROSTORU

Studentská vědecká konference – 9. 11. 2017 – Fakulta architektury ČVUT v Praze

Srdečně zveme k účasti na studentské vědecké konferenci, která je věnovaná vztahu umění a veřejného prostoru.

Konference se zaměřuje na umění a jeho kvality, které se projevují v tvorbě, užívání a významu veřejných prostranství, architektury, městského designu a krajiny. Mezi aktuální otázky patří například problematika podpory umění ve veřejném prostoru, reflexe vývoje po roce 1989, vztah umění a architektury, funkce a význam umění ve veřejném prostoru a další. Jedním z cílů konference je akcentovat kontextuálnost umění v urbanismu města, roli v každodenních dějích a v procesu utváření historické, politické a kulturní vrstvy společnosti. 

Umění ve veřejném prostoru zahrnuje výtvarné i divadelní formy, trvalá díla a dočasné intervence a projekty. Konference umožňuje prezentovat témata a výsledky výzkumu, studentské projekty i realizace. Je otevřená veškerým metodologickým postupům včetně „research by design“ a „research by creative practice“.

Konference je určena účastníkům z České a Slovenské republiky.

POŘADATELÉ KONFERENCE

Jan Jehlík, architekt a urbanista, hlavní garant konference

Jana Tichá, teoretička architektury, garantka konference

Irena Fialová, architektka, garantka konference

Petra Vlachynská, doktorandka, odpovědná organizátorka

Veronika Kastlová, doktorandka, organizátorka

Veronika Vicherková, doktorandka, organizátorka

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Vyhlášení konference: 6. 6. 2017

Termín pro zaslání abstraktu: 18. 9. 2017

Termín konání konference: 9. 11. 2017

Konference je pro přispěvatele i posluchače bezplatná. V případě účasti se prosím registrujte zasláním emailu na adresu vlachpet@fa.cvut.cz s uvedením jména a instituce. Registrace pro posluchače bude možná rovněž v den konání konference.

Konference se koná v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, místnost 152/153.

ABSTRAKT A PREZENTACE

Návrhy příspěvků v délce 200 – 400 znaků (vč. mezer) zasílejte prosím do 18. 9. 2017 na adresu vlachpet@fa.cvut.cz. O přijetí Vás budeme informovat do konce září.

Šablona abstraktu: umeni_v_kontextu_2017_ABSTRAKT_sablona

Pro prezentaci každého příspěvku je vyhrazeno 15 minut, následujících 10 minut je určeno pro diskuzi. Obrazovou prezentaci je možné připravit ve formátech powerpoint, pdf nebo jpg.

Předpokládaný počet prezentujících je 15.

Abstrakty prezentujících budou k dispozici v tištěné podobě v den konání konference.

KONTAKT

S Vašimi dotazy a připomínkami se prosím obracejte na:

Petra Vlachynská

vlachpet@fa.cvut.cz

Veronika Kastlová

kastlo@volny.cz

PROGRAM

9:00 - 9:30           Registrace

9:30                      Zahájení (Jan Jehlík)

9:45 – 12: 15     Umění ve veřejném prostoru před a po roce 1989

 1. Jana Tichá
 2. Patent na Krásu – umění pro hlavní město (Veronika Vicherková, FA ČVUT)
 3. Sochařská tvorba druhé poloviny 20. století v kontextu veřejného prostoru Českých Budějovic (Anna Novotná, Anna Ženíšková, FF JUČB)
 4. Sochy ve veřejném prostoru Prahy po roce 1989 (Petra Vlachynská, FA ČVUT)
 5. Umělecká díla na veřejných prostranstvích - Plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (Pavla Melková nebo Katka Frejlachová)

12:15 – 13:30     Oběd

13:30 – 15:30     Umělci, architekti a město

 1. Pavla Kačírková a Tomáš Růžička
 2. Dotváranie diel v urbánnom prostředí prostřednictvím moderních technologií (Ivan Siláči, Paulína Ebringerová, FA STU)
 3. Umělecké instalace ve veřejném prostoru (Jan Tůma, FA ČVUT)
 4. Ariadnina nit v mestskom labyrinte (Michal Bogár, Ludovít Urban, FA STU)
 5. Jan Stolín a Petra Stolín

15:30 – 16:00     Pauza

16:00 – 18:00     Instalace, intervence, akce

 1. Jan Šépka
 2. Plenérové divadlo: projekt Antická Štvanice (Ivo Kristián Kubák, DF AMU)
 3. Obživlé industriální stezky – cesty za uměním plzeňskou kotlinou (Petra Boudová, FA ČVUT)
 4. Urban kit / (re)claim the city (Pavel Stříteský, Jan Novák, FA VUT)
 5. EPOS 257

 

18: 00                   Zahájení výstavy MÍSTO UMĚNÍ (zahájí Kurt Gebauer)